Wiosna tego roku była pełna wydarzeń niespodziewanych, gwałtownych, niebezpiecznych i silnie oddziałujących na funkcjonowanie każdego z nas. Dla całej społeczności ALK, w tym dla JM Rektora i całego zespołu rektorskiego, którego mam zaszczyt być od ośmiu lat członkiem, jest to okres wielu wyzwań i zarządzania w czasie wybitnie niepewnym. Celem nadrzędnym dla nas wszystkich jest bezpieczne przejście przez ten sztorm i wypłynięcie na bezpieczne wody, z ambicjami i wartościami, które przyświecają Akademii od dnia jej powstania.    

Równolegle do turbulencji wywołanych epidemią COVID-19, toczy się zaplanowany i stopniowo realizowany proces sukcesji w naszej Uczelni. Formalnie od 1 września 2020 roku nastąpi zmiana władz w Akademii Leona Koźmińskiego. Uchwałą Komisji ds. Wyboru Rektora z dnia 5 lutego br., a następnie Uchwałą Rady Powierniczej z dnia 2 marca br. zostałem wybrany na kandydata na stanowisko Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na lata 2020-2024. W dniu 23 kwietnia odbyło się głosowanie Senatu ALK nad moją kandydaturą, zakończone werdyktem: 80 głosów za, 5 głosów wstrzymujących się i 1 głos przeciw. Ostatecznie, 18 maja Rada Powiernicza ALK podjęła uchwałę o zatwierdzeniu mojej osoby na stanowisko Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na lata 2020-2024. 

Objęcie stanowiska rektora Akademii Leona Koźmińskiego i szerokie wsparcie ogromnej większości społeczności Akademii dla mojej kandydatury traktuję jako wielki zaszczyt i wyraz zaufania dla zaproponowanej wizji budowania uczelni nowoczesnej, rozumiejącej współczesny świat, odpowiedzialnej za rozwój swoich studentów. Uczelni, która poprzez swoją pozycję na arenie międzynarodowej, innowacyjne programy studiów, światowej klasy badania naukowe i ścisłą współpracę ze środowiskiem instytucjonalnym i gospodarczym ma realny wpływ na rzeczywistość. W mojej wizji Koźmiński jest wyjątkową Uczelnią na wyjątkowe czasy.

Na kolejnych podstronach prezentuję swój życiorys, najważniejsze działania dla Uczelni, zarys zamierzeń, kilka informacji prywatnych o sobie oraz krótki film.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor