Kategorie
(Digital) Marketing

Podręcznik do e-marketingu

E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka to najnowszy polski podręcznik, który praktycznie i narzędziowo opisuje 20 obszarów współczesnego marketingu internetowego. Blisko 500 stronicową pozycję,  przygotowaną przez 22 autorów pod redakcją prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego wydano w kwietniu br. nakładem wydawnictwa Poltext. Podręcznik skierowany jest do dydaktyków, praktyków marketingu oraz do wszystkich chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze digital marketingu.

Marketing internetowy to jedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnego zarządzania i marketingu, co wynika z ogromnej, ale i stale rosnącej roli Internetu i technologii internetowych w życiu społecznym i gospodarczym. Marketing internetowy staje się nieodzownym obszarem funkcjonowania praktycznie każdej organizacji. Dynamicznie rozwijające się obszary e-marketingu, jak na przykład social media marketing, content marketing, mobile marketing czy influencer marketing powodują, że konieczne staje się stałe rozwijanie kompetencji specjalistów, menedżerów, a także pracowników akademickich kształcących studentów dla których środowisko Internetu jest naturalnym polem codziennego funkcjonowania.

Podręcznik „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” to książka odpowiadająca na te potrzeby, a równocześnie istotnie wyróżniająca się wśród wielu publikacji dotyczących e-biznesu obecnych już na rynku.  Książka pod redakcją prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego kompleksowo obejmuje najważniejsze współcześnie obszary e-marketingu. Od podstawowych, tj. planowanie e-marketingowe, strony internetowe, reklama on-line czy e-mail marketing, po takie jak social media marketing, influencer marketing, content marketing czy personal branding on-line.

Całość zagadnień wkomponowano w 20 spójnych rozdziałów, zawierających m.in. wyjaśnienie pojęć, zaprezentowanie konkretnych narzędzi i ich potencjału, opisanie procedur wykorzystania wraz z przykładami i studiami przypadków. Każdy rozdział zawiera zestaw pytań, ćwiczeń oraz zagadnień do dyskusji, co pozwala na łatwe wykorzystywane podręcznika w pracy dydaktycznej. Dodatkowo zestaw linków i odnośników do materiałów w Internecie jest przydatny w rozszerzeniu wiedzy na temat danego obszaru.

Przygotowując ten podręcznik chcieliśmy uniknąć odnoszenia się do bieżących danych rynkowych” –podkreśla Grzegorz Mazurek – „zamiast tego, skupiliśmy się na prezentacji narzędzi, procedur ich wykorzystywania w polskich realiach e-biznesowych, przez co wierzymy, że książka ma wartość długoterminową i realnie wspierającą rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych z marketingiem internetowym.

Największym walorem książki zdaniem jej redaktora jest to, że: „książka napisana jest przez grupę wybitnych ekspertów e-marketingu, co gwarantuje dogłębne i szczegółowe zaprezentowanie każdego obszaru e-marketingu”. Jak twierdzi prof. Mazurek „Autorzy podręcznika to nie tylko doświadczeni praktycy e-marketingu, ale równocześnie świetni dydaktycy, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia na cieszących się wśród słuchaczy ogromną popularnością studiach podyplomowych z Marketingu internetowego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Do grona Autorów podręcznika reprezentujących m.in. takie organizacje jak: Deloitte Digital, GoldenSubmarine, VML Poland, T-Mobile, Socjomania, Future Mind, Akademia Leona Koźmińskiego, IQS Poland, Ideo, Freshmail, należą: Roman Bębenista, Bartosz Borowiec, Magdalena Daniłoś, Katarzyna Gawlik, Paweł Gruszecki, Michał Kot, Grzegorz Krzemień, Szymon Lisowski, Grzegorz Mazurek, Anna Miotk, Arkadiusz Miegoń, Dagmara Plata-Alf, Paweł Sala, Jarosław Sokołowski, Łukasz Sowiński,  Wojciech Szymański, Jolanta Tkaczyk, Magdalena Tobiasz, Marta Ulman, Aleksander Winciorek, Tomasz Woźniak, Konrad Zach. Autorzy zadeklarowali, iż wynagrodzenie jakie otrzymają z tytułu sprzedaży książki przeznaczą na cele charytatywne, w tym na Fundację Koźmińskich aktywnie wspierającą najzdolniejszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, ale również młodych, mierzących wysoko ludzi, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem ich ambitnych pragnień.

Książka jest elementem całego „ekosystemu digital” Akademii Leona Koźmińskiego, na który składają się m.in. Centrum Badań Cyfrowej Transformacji CYBERMAN, studia magisterskie w języku angielskim „Master in Digital Marketing”, studia magisterskie w języku polskim „Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku”, studia podyplomowe: „Marketing Internetowy”, „Handel Elektroniczny”, „Cyfrowa Transformacja Biznesu”, „Menedżer Przemysłu 4.0”.

Dane bibliograficzne:

G. Mazurek (red.), E-marketing. Planowanie – narzędzia – praktyka, Warszawa, Poltext, 2018, s. 1-488.

Książka do nabycia np. na stronie Empik.com oraz w księgarniach stacjonarnych.