Kategorie
E-edukacja

Covid-19 a transformacja cyfrowa w ALK

Czasy koronawirusa to ogromny sprawdzian dla każdego. Na zaistniałą sytuację można zareagować defensywnie lub ofensywnie. Defensywa oznacza podejście „na przeczekanie” – minimalizowanie działań i aktywności, „schronienie się” w małej zatoce, zwinięcie żagli i czekanie, aż burza przeminie, choć niebo zasnute jest po daleki horyzont i nic nie wskazuje na koniec burzy i powrót do „dawnego świata”.

Podejście ofensywne to „taniec w deszczu” – zaakceptowanie nowej rzeczywistości i próba aktywnego reagowania w taki sposób, aby nie tylko wypełniać obietnice wobec swoich interesariuszy, ale zdecydowanie je przekraczać, starając się wykorzystać ten wyjątkowy, niezwykle trudny okres jako szansę na budowanie nowej tożsamości, niezbędnej w nowej rzeczywistości.

Podejście ofensywne w czasie COVID-19 to też „sprawdzam” w pokerze dla organizacji w rozumieniu nie procedur czy ściśle – niczym w armii – nakreślonych obowiązków – ale po prostu ducha organizacji. 

Dla nas, w Akademii Leona Koźmińskiego COVID-19 jest dodatkowym bodźcem do tworzenia „nowej szkoły na nowe czasy”. Z ogromną siłą cały zespół pracowników – zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych zaangażował się w szeroko rozumianą zmianę cyfrową. Bez zbędnych „rozkazów” czy „nakazów” – spontanicznie, chętnie, z wielką energią i inicjatywą. 

Zmiana cyfrowa w ALK w czasach pandemii oznacza pomoc dla studentów, środowiska biznesowego, uczniów i nauczycieli szkół średnich, instytucji publicznych, szpitali, innych członków społeczności ALK – w tym absolwentów, seniorów.

Poniższy raport przedstawia zarys wielu aktywności, które członkowie społeczności Akademii przedsięwzięli w pierwszych dwóch miesiącach pandemii. Choć pierwotnie materiał ten miał mieć charakter wewnętrzny, warto, by przedstawić kierunki naszych działań oraz różne pomysły, najczęściej pojawiające się oddolnie, jako inspirację dla wielu innych organizacji. 

Istotą tego raportu jest wskazanie, jak kryzys pandemii można wykorzystać do wykrzesania ogromnej energii drzemiącej w zespole tworzącym organizację i jak ową energię można spożytkować po prostu dla czynienia czegoś dobrego dla ludzi.

Choć cyfrowa transformacja jest dla wielu odpowiedzią na COVID-19, warto pamiętać, że nie można realizować zmiany cyfrowej bez odpowiedniej kultury organizacyjnej, zaangażowanego zespołu i szeroko rozumianego wsparcia.

Pobierz Raport – ALK vs. COVID-19 – wersja polskojęzyczna i anglojęzyczna.