Kategorie
(Digital) Marketing

Modern Marketing – historia digital marketingu w Polsce

Na wieczór miałem zaplanowane zupełnie coś innego, ale.. coś spowodowało, że po kilku głębszych… zerknięciach na półkę wyjąłem to…

Kategorie
E-edukacja

Ekosystem Digital w Koźmińskim – studia, centra badawcze, inicjatywy

Od ponad 10 lat rozwijamy w  Akademii Leona Koźmińskiego coś co można określić jako ekosystem naukowo-dydaktyczny związany z cyfrową transformacją zarządzania i marketingu. Mówiąc inaczej – w oparciu o naszą kadrę oraz dzięki współpracy z uznanymi praktykami z e-biznesu tworzymy w Koźmińskim swoiste centrum zarządzania wirtualnym światem.

Kategorie
E-edukacja

Przyszłość szkolnictwa wyższego – megatrendy

Szkolnictwo wyższe na świecie ulega ogromnym zmianom, które są związane z globalizacją, demografią czy transformacją cyfrową. Te zmiany są na tyle ważne, że wiele znamienitych organizacji stara się opisać przyszłość nauki i edukacji szkicując co nas czeka. Na naszym polskim podwórku patrzymy na te zmiany z perspektywy lokalnej – a więc bolączek i reform polskiego systemu studiów i nauki. Warto jednak przyjąć szerszą perspektywę – bo niezależnie co się będzie działo „u nas”,  zmiany obserwowane na świecie po prostu się dzieją, niezależnie od tego co robimy w kraju nad Wisłą. Oto kilka ciekawych raportów, z których warto skorzystać zastanawiając się jak może wyglądać przyszłość szkolnictwa wyższego.

Kategorie
E-edukacja

Webometrics – ranking dla uczelni doceniających „digital”

Jak być może wszystkim wiadomo, powszechnie stosowanym miernikiem prestiżu, jakości i pozycji szkół wyższych na świecie są rankingi i akredytacje. Skupmy się na rankingach – mamy ich wiele – dla wielowydziałowych uniwersytetów i szeroko profilowanych uczelni badawczych – mamy choćby tzw. Ranking Szanghajski (notabene szkoła biznesu tego uniwersytetu – Jaio Tong to ważny partner Akademii Leona Koźmińskiego), QS Ranking czy Times Higher Education ranking. Dla szkół ekonomicznych lingua franca pozycji światowej są rankingi Financial Times, z kolei na polskim rynku absolutnie najważniejszą pozycję zajmuje ranking „Perspektyw”. W tym wpisie chciałem jednak zwrócić uwagę na inny, dość ważny z punktu widzenia sfery „digital” i całego procesu transformacji cyfrowej szkół wyższych rankingu światowego – Webometrics.

Kategorie
Badania

The impact of the digital world on managment and marketing

Książka ta to zbiór 28 tekstów które bezpośrednio odnoszą się do tematyki cyfrowej transformacji zarządzania i marketingu. Autorzy to zarówno wspaniali naukowcy z kraju i zagranicy, ale też eksperci z branży. Jest też kilka ciekawych tekstów przygotowanych przez studentów kierunku Management in Virtual Environments. Czego dotyczą te teksty?  Poruszamy takie tematy jak np. Internet Rzeczy, Big Data, Social Media, Personal Branding on-line, Prywatność w ujęciu biznesowym, Praca w wirtualnych zespołach, Zaangażowanie użytkowników w publikacje w mediach społecznościowych, Rola efektu ROPO czy np. Automatyzacja Marketingu – a to tylko wybrane rozdziały.